Krzyż

Jego kształt pięknie pasuje do dwóch ważnych w naszej historii symboli:
- krzyż w kościele chrześcijan
- krzyż "miecza sprawiedliwości"
a teraz także:

Układ słoneczny wedle naukowców powinien posiadać jeszcze jeden istotny obiekt. Obiekt którego oddziaływania wyjaśniłby nieznane przyczyny (zródło) anomalii w ruchu planet układu słonecznego.

Moje wyjaśnienie to "mała czarna dziura".
No nie do końca moje. 

W 2019r. dwóch naukowców głównego nurtu (Jakub Scholtz, James Unwin) opublikowało pracę naukową w której udowadniają możliwość istnienia takiego obiektu.


Dodatkowo
"to" 
wyjaśniałoby kłótnie astrologów o to gdzie jest 
Lilith - inspiracja i demon nocy.

Zbieg okoliczności

Uwielbiam "te" SYMBOLiczne zbiegi okoliczności.
Poniżej wynik wyszukiwania "krzyż gotycki" oraz "diablo Lilith"

Polecam użycie wyobraźni i zabawę w stylu "znajdź pięć różnic".
między tymi "ekranami wyszukiwania" na dole i moim odręcznym szkicem powyżej.